Το ποσό των 250 εκατ. ευρώ για την επέκταση του δικτύου της και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ηλεκτρικών σταθμών της θα επενδύσει η επιχείρηση ηλεκτρισμού Transelectrica της Ρουμανίας μέχρι το 2014. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας το πρόγραμμα ξεκινά άμεσα με την επένδυση ποσού 57 εκατ. ευρώ για εφέτος.