Στα ενοίκια που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στρέφει τη προσοχή του το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Τα Νέα", το σχέδιο της ηλεκτρονικής υποβολής των μισθωτηρίων συμβολαίων επεξεργάζεται ήδη η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων με στόχο την αποσυμφόρηση των εφοριών.

Σύντομα, οι φορολογούμενοι που νοικιάζουν ακίνητα θα μπορούν να υποβάλλουν αντίγραφα των συμβολαίων είτε απευθείας μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους είτε με τη συνδρομή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 
Τα στοιχεία που θα καταχωρίζονται μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα είναι άμεσα διαθέσιμα ως προς τις διασταυρώσεις, τόσο από τη ΓΓΠΣ, όσο και από τις ΔΟΥ, ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός εισοδημάτων από μισθώματα και η άμεση επιδίωξη της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο των εκμισθωτών των ακινήτων.

Το υπουργείο Οικονομικών έχοντας πλήρη γνώση των ιδιοκτητών και των ενοικίων που εισπράττουν θα μπορεί να κάνει εύκολα κατάσχεση στα χέρια τρίτων, ζητώντας από τους ενοικιαστές να καταβάλλουν στην Εφορία το ενοίκιο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών του ιδιοκτήτη.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης μελετά την αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια με συντελεστή 20%. Σήμερα τα ενοίκια προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα και φορολογούνται με βάση την κλίμακα με το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ.

Πηγή: in.gr