Έσπασε το φράγμα του 1 εκατ. ο αριθμός των ανέργων τον Δεκέμβριο 2011 και ανήλθε σε 1.025.877 άτομα με το ποσοστό της ανεργίας να «σκαρφαλώνει» στο 20,7% από 17,7% του προηγούμενου τριμήνου και 14,2% του αντίστοιχου τριμήνου 2010.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η απασχόληση μειώθηκε κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 8,5% σε σχέση με το δ΄ Τρίμηνο του 2010. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 16,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 44,1% σε σχέση με το δ΄ Τρίμηνο του 2010.


Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (24,5%) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (17,8%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών (39,5%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 44,9%.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (30,9%). Ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις δημοτικού (28,0%) και οι απόφοιτοι ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (23,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (11,9%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (14,8%)

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχεται στο 24,0% του συνόλου των ανέργων ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν αντίστοιχα το 54,6%.

Σε επίπεδο Περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 25% και στη Στερεά Ελλάδα με 23,8%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 11,9% και στις Ιόνιους Νήσους με 13,9%