Μείωση κατά 34,6% παρουσίασε ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 16,8%, έναντι αυξήσεως 26,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010.