Οι εταιρείες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και ΕΛΜΙΝ Α.Ε. είναι οι μοναδικοί πλειοδότες στο διεθνή διαγωνισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στις περιοχές Βάθης – Γερακαριού ν. Κιλκίς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος το πολύ 2 μηνών, έως 14/5/2012.