Η Tethys Ocean BV απέκτησε την Τρίτη, 13/03/2012, ποσοστό 5,6558% του μετοχικού κεφαλαίου της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό της στο 55,9452% από 50,2894%. Τέλος, ο κ. Kahka Bendukidze, γνωστοποίησε ότι ελέγχει κατά 74,30% την I.I.H.C Industrial Investments Ltd που είναι η κατά 100% μητρική της Linnaeus Capital Partners BV, η οποία είναι κατά 100% μητρική της Tethys Ocean BV και κατά συνέπεια αφενός ελέγχει έμμεσα ποσοστό της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες.