Η μείωση του τζίρου απειλεί σημαντικά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Ποσοστό 41,9% των επιχειρήσεων αναδεικνύουν την πτώση στις πωλήσεις τους ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, ενώ δύο στους δέκα (ποσοστό 23,8%) δηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις τους ταλανίζονται από τη μειωμένη ρευστότητα. Στα προβλήματα των επιχειρηματιών προστίθεται το υψηλό κόστος παγίων  (ΔΕΗ, ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκιο, φόροι κτλ) με το 19,6% των επιχειρηματιών να κάνει λόγο για δυσκολίες πληρωμής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η νέα υπηρεσία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), «Ο Σύμβουλος του Βιοτέχνη», μικρότερα είναι τα ποσοστά που καταγράφονται ως βασικά προβλήματα αναφορικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό (1,9%), την ανατίμηση των πρώτων υλών (3,2%), την ύφεση (2%), την ανεργία (2%), τη δυσκολία στην είσπραξη οφειλών (2,9%) και την κρίση (2,7%). Η σχετική έρευνα έγινε μεταξύ 1ης και 29ης Φεβρουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η  νέα υπηρεσία του ΒΕΘ, «Σύμβουλος του Βιοτέχνη», ενεργοποιήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου. «Η νέα δράση του ΒΕΘ στοχεύει να μας φέρει κοντά σε όλους τους βιοτέχνες. Θα επισκεφθούμε πόρτα-πόρτα τους συναδέλφους, προκειμένου να ενημερωθούμε για τα προβλήματά τους και να δρομολογήσουμε μαζί λύσεις», τόνισε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, Παναγιώτης Παπαδόπουλος._