Πλεόνασμα 647 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,171 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012 το ταμειακό ισοζύγιο της κεντρικής διοίκησης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξεταζόμενο διάστημα τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 8,198 δισ. ευρώ, από 7,608 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, μειώθηκαν σε 8,380 δισ. ευρώ, έναντι 8,572 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011.