Τον… ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, το υπόλοιπο του οποίου θα μπορεί να φτάσει μέχρι το ύψος των 2000 ευρώ, προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος. Στον λογαριασμό αυτό, οι τράπεζες δεν θα μπορούν να επέμβουν και να δεσμεύσουν χρήματα προκειμένου να τα συμψηφίσουν με τυχόν οφειλές του δανειολήπτη στην ίδια τράπεζα.

Η πρόταση –η οποία πρέπει να καλυφθεί με νομοθετική ρύθμιση- πέφτει στο τραπέζι σε μια περίοδο που αρκετές τράπεζες δεσμεύουν τις καταθέσεις όσων οφειλετών δεν πληρώνουν εγκαίρως τα δάνειά τους. Ο νόμος προβλέπει, ότι δεν μπορεί να κατασχεθούν χρήματα που να περιορίζουν το υπόλοιπο της κατάθεσης κάτω από τα επίπεδα ενός μηνιαίου μισθού.

Από το βήμα συνεδρίου που διοργάνωσε η καταναλωτική ένωση ΕΚΠΟΙΖΩ με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την εφαρμογή του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο γενικός γραμματέας καταναλωτή προανήγγειλε και σειρά αλλαγών που αφορούν στον συγκεκριμένο νόμο (το moneypost έχει αποκαλύψει τα προωθούμενα σχέδια εδώ και εβδομάδες).

Ειδικότερα:

1. Δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική η εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών του οφειλέτη προκειμένου αυτός να αποκτήσει το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να ζητήσει ρύθμιση οφειλών

2. Η περίοδος ρύθμισης των χρεών θα ανέρχεται πλέον σε πέντε έτη. Δηλαδή, ο δανειολήπτης θα πρέπει να πληρώνει τις δόσεις που θα ορίσει το δικαστήριο για πέντε και όχι για τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, ο χρόνος θα αρχίζει να μετράει από την αίτηση και όχι από την έκδοση της απόφασης. Αν οι καταβολές που πραγματοποιούνται από τον οφειλέτη κατά την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι την έκδοση της απόφασης υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την απόφαση, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσόν αυτό και μέχρι ένα έτος από τη λήξη της περιόδου ρύθμισης.

3. Θα προβλέπεται η δυνατότητα για οφειλέτες με εξαιρετικά σημαντικά οικονομικά προβλήματα, να απαλλάσσονται των υπόλοιπων χρεών τους και στα τρία χρόνια (σήμερα είναι υποχρεωτικά τέσσερα)

4. Για να διασώσει κάποιος την κύρια κατοικία του (αυτό γίνεται μόνο αν πληρώσει χρήματα που να αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας) θα έχει στη διάθεσή του περισσότερα χρόνια. Σήμερα ο νόμος προβλέπει την 20ετία.

5. Καθορίζεται χαμηλότερο κόστος για τις επιδόσεις δικογράφων της διαδικασίας (σήμερα κάθε επίδοση κοστίζει πάνω από 30 ευρώ).


Αρίστος Οικονομίδης