Οι αποδόσεις των 12μηνων γραμματίων του αλβανικού δημοσίου έφτασαν στο 7,34% αυτή την εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοπρασία.
Η αλβανική κυβέρνηση μπόρεσε να αποκομίσει 10 δισ. λέι από 12μηνα έντοκα γραμμάτια.

Εν τω μεταξύ, η απόδοση των αλβανικών 6μηνων εντόκων γραμματίων ανήλθε σε 6,2%, ενώ το ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν 4,7 δισ. λέι, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας.