Την αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας εξετάζει η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου προκειμένου να κλείσουν τα κενά του προϋπολογισμού. Όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση κατά τη συνεδρίαση του Κοινωνικού Συμβουλίου αφού πληρώσει όλες τις εγγυήσεις που προβλέπονται από τη ρωσική ιδιοκτήτρια του εργοστασίου αλουμινίου (ΚΑΡ) θα εξετάσει την πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για αύξηση του ΦΠΑ από 17% σε 19%, προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα του προϋπολογισμού.