Το εργοστάσιο παραγωγής ενδυμάτων της MARKAM στη Βουλγαρία θα τεθεί σε δημοπρασία τον Απρίλιο στην αρχική τιμή των 5 εκατ. λέβα. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας η πώληση του εργοστασίου πραγματοποιείται λόγω μη εξυπηρετούμενων δανείων προς την Raiffeisenbank.

Ωστόσο, διοικητικά στελέχη της MARKAM εκφράζουν ελπίδες ότι κάποιο είδος συμφωνίας θα επιτευχθεί σύντομα και το εργοστάσιο δεν θα πωληθεί.