Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΡ διαπιστώσει ότι υπήρξε κατάχρηση που σχετίζεται με τις εγγυήσεις των δανείων, η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει όλους τους νομικά διαθέσιμους μηχανισμούς για να προστατεύσει τα συμφέροντα του κράτους και της μονάδας αλουμινίου Podgorica (KAP), δήλωσε ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Igor Luksic.

Δήλωσε επίσης ότι μια τέτοια κατάσταση θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την αξιοπιστία του Μαυροβουνίου στη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά.