Την καταβολή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η χθεσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Eurobank Properties.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012 (record date), ενώ η αποκοπή του ορίστηκε για τις 23 Μαρτίου 2012.

Η καταβολή του μερίσματος ορίστηκε για τις 2 Απριλίου μέσω της πληρώτριας Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.