Μείωση κατέγραψε η εισροή των άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2012, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011, και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 44,2 εκ. ευρώ έναντι 186,1 εκ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας (ΒΝΒ), τον Ιανουάριο του 2012 το μεγαλύτερο ποσό (16,6 εκ. ευρώ) εισέρευσε στη Βουλγαρία από τη Ν. Κορέα, στη δεύτερη θέση, με 6,3 εκ. ευρώ, κατατάσσεται η Ολλανδία και στην τρίτη θέση, με 4,3 εκ. ευρώ, η Ρωσία.