Να επισυνάπτεται η βεβαίωση οφειλής από την αρμόδια εφορία αντί του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας θα ζητά στο εξής η εφορία σε περίπτωση που ο πωλητής ή μισθωτής έχει χρέη, σύμφωνα με ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.

Σχεδιάζεται επίσης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα μισθωτήρια συμβόλαια προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα άμεσων διασταυρώσεων αλλά και κατάσχεση ενοικίων σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών.


Το σχέδιο του υπουργείου διέπεται από τη φιλοσοφία της άμεση είσπραξης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους εκμισθωτές των ακινήτων. Επιπλέον όμως καταχωρείται ηλεκτρονικά και το ονοματεπώνυμο του μηχανικού που συνέταξε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.


Πηγή: Σκάι