Το έντυπο με τις οδηγίες για συμπλήρωση των δηλώσεων (Ε1) έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών.
Περιλαμβάνει τις αλλαγές στις φετινές δηλώσεις και το πώς θα πρέπει να συμπληρωθούν.


Στον πρόλογο των οδηγιών που υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισπράξει δεδουλευμένες αμοιβές λόγω αδυναμίας του εργοδότη τους δεν πρέπει να τις δηλώσουν καθώς και ότι οι αποδείξεις δαπανών δεν υποβάλλονται από τους φορολογούμενους αλλά διακρατούνται προκειμένου να προσκομιστούν στην εφορία σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.


Επίσης, τονίζεται ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε το βασικό έντυπο αυτής της δήλωσης (έντυπο Ε1) να διατηρήσει τον ίδιο τύπο και περιεχόμενο με εκείνο του προηγούμενου έτους.


Διαβάστε τις οδηγίες εδώ