Η βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών, τα προϊόντα της οποίας εξυπηρετούν την οικοδομική και την κατασκευαστική δραστηριότητα, πλήττεται περισσότερο από όλους.

Τον Ιανουάριο του 2012 η πτώση της παραγωγής ανήλθε στο 50% και ήταν πολλαπλάσια εκείνης που είχε σημειωθεί τον ίδιο μήνα του 2011. Ο κλάδος, τον χρόνο που πέρασε, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παραγωγής και κύκλου εργασιών, ανάμεσα σε όλους τους σημαντικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας.

Το 2011 ήταν η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά πτώσης της παραγωγής των προϊόντων αυτών στη χώρα μας. Είχε προηγηθεί μείωση της παραγωγής του κλάδου κατά 14,2% το 2010, κατά 24,2% το 2009, κατά 6,6% το 2008 και κατά 5,7% το 2007. 

Ο δείκτης της παραγωγής υποχώρησε σε επίπεδα τα οποία είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 61,9%. Η πτώση της παραγωγής την τριετία 2009-2011, σε σχέση με το 2008, δηλαδή από τη χρονιά εκδήλωσης της κρίσης, ήταν 58,3%. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η παραγωγή τσιμέντου και άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων στη χώρα μας το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011 ήταν χαμηλότερη από την αντίστοιχη της ίδιας περιόδου του 2010 κατά 35,9%. 

Κατά το 2011 η συνολική παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κινήθηκε πτωτικά και τους δώδεκα μήνες του έτους. Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του όγκου παραγωγής του κλάδου το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, έχει ως εξής: -11,2% τον Ιανουάριο (-4,0% τον ίδιο μήνα του 2010), -30,5% τον Φεβρουάριο (-12,7%), -37,1% τον Μάρτιο (+3,1%), -39,8% τον Απρίλιο (-8,5%), -36,4% τον Μάιο (-11,0%), -39,0% τον Ιούνιο (-10,6%), -29,0% τον Ιούλιο (-20,8%), -44,2% τον Αύγουστο (-12,8%), -13,0% τον Σεπτέμβριο (-36,0%), -37,0% τον Οκτώβριο (-16,8%), -43,0% τον Νοέμβριο (-16,0%) και -45,5% τον Δεκέμβριο (-19,2%).Η παραγωγή του κλάδου των μη μεταλλικών ορυκτών το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 10,3% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. 

Αναλόγως πτωτικά κινήθηκε, συγχρόνως, ο κύκλος εργασιών του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011 μειώθηκε κατά 34,2%, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έναντι πτώσης κατά 18,9% έναν χρόνο νωρίτερα. 
Πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδά του και τους δώδεκα μήνες του περασμένου έτους. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου το 2011 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, έχει ως εξής: -19,5% τον Ιανουάριο (-14,8% τον ίδιο μήνα του 2010), -30,3% τον Φεβρουάριο (-13,4%), -37,0% τον Μάρτιο (+2,1%), -37,2% τον Απρίλιο (-14,6%), -32,6% τον Μάιο (-14,3%), -38,1% τον Ιούνιο (-14,5%) και -31,4% τον Ιούλιο (-31,3%), -39,8% τον Αύγουστο (-9,6%), -11,2% τον Σεπτέμβριο (-46,9%), -45,6% τον Οκτώβριο (-17,7%), -40,1% τον Νοέμβριο (-23,2%) και -39,3% τον Δεκέμβριο (-19,5%). 
Η μέση αύξηση των τιμών των προϊόντων του το 2011 ήταν 0,2%. Τα έσοδά του, που το 2005 αποτελούσαν το 6,5% των συνολικών εσόδων του βιομηχανικού τομέα, το 2011 ήταν κατά 52,3% χαμηλότερα από τα έσοδα που είχε παρουσιάσει το έτος 2005. Σε σύγκριση με το έτος 2005, οι τιμές των προϊόντων του κλάδου ήταν 21,7% υψηλότερες από εκείνες του έτους 2005.