Στις 770.369 ανήλθαν τον Φεβρουάριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καταγράφοντας άνοδο 1,13% σε σχέση με τον Ιανουάριο. Από αυτά τα άτομα, 355.721 είναι άνδρες (43,58%) και 434.648 είναι γυναίκες (56,42%). 

Στα άτομα 30-54 ετών αναλογεί το 63,16% των εγγεγραμμένων ανέργων, στα άτομα κάτω των 30 ετών αναλογεί το 27,12% και στα άτομα άνω των 55 ετών αναλογέι το 9,72%.

 

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 46,85% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 36,66%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,32% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,16%.


 

Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 91,52% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους τρίτων χωρών το 6,57% και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,90%.


 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 283.027 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 13.792 άτομα, ποσοστό 5,12% σε σχέση με τον Ιανουάριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 56,92% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 27,98% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι, το 10,30% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 4,17% είναι επιδοτούμενοι σε οικοδομο-τεχνικά επαγγέλματα, το 0,34% είναι λοιποί επιδοτούμενοι και το 0,30% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι.


 

Οι αναγγελίες προσλήψεων διαμορφώθηκαν σε 40.194, μειωμένες κατά 8,35% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (43.856) και μειωμένες κατά 12,05% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2011 (45.702). 

Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 21.783 (μειωμένες κατά 23,74% σε σχέση με τον Ιανουάριο και αυξημένες κατά 1,43% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 14.684 (μειωμένες κατά 31,71% σε σχέση με τον Ιανουάριο και μειωμένες κατά 15,13% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 16.751 (μειωμένες κατά 17,59% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά 4,70% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2011).


 

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 36.467, το 40,27% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 27,17% από τον προηγούμενο μήνα Ιανουάριο (50.068) και μειωμένο κατά 5,96% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2011 (38.777). 

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά 13.024 θέσεις εργασίας, έναντι –26.538 τον Ιανουάριο και –10.652 τον Φεβρουάριο του 2011.