Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Έλαστρον ΑΕΒΕ-Χαλυβουργικά προϊόντα θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου 2012, κατά την οποία η εταιρεία προτίθεται να προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011.


 

Σημειώνεται, ότι η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2011 στις 29 Μαρτίου 2012.