Ανοδο 1,52% παρουσιάζει σε σχέση με τις αρχές του έτους το συνολικό ενεργητικό που διαχειρίζονται οι 22 εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στη χώρα μας (ΑΕΔΑΚ) και διαμορφώνεται στα μέσα Μαρτίου σε 5,3 δισ. ευρώ. 

 
 

Από τις συνολικά 22 ΑΕΔΑΚ οι πέντε πρώτες με βάση το ενεργητικό διαχειρίζονται πάνω από το 75% του συνολικού ενεργητικού των 5,3 δισ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η Eurobank EFG Asset Management AΕΔΑΚ βρίσκεται πρώτη στην κατάταξη με μερίδιο αγοράς 27,4%. Ακολουθούν η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ με μερίδιο αγοράς 18,04%, η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ με 15, 57% η ΑΕΔΑΚ Aσφαλιστικών Οργανισμών με 8% και η ΤΤ ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ με 4,7%. Δώδεκα από τις 22 ΑΕΔΑΚ διαχειρίζονται η κάθε μια ενεργητικό κάτω από 2% του συνολικού των 5,3 δισ. ευρώ.