Η Proton Bank αναμένει στα 148,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Motor Oil,σύμφωνα με τη σημερινή της ανάλυση.


 

Πιο συγκεκριμένα, αναμένει καθαρά κέρδη 148,3 εκατ. ευρώ από τα 131 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο, τα EBITDA στα 335,8 εκατ. ευρώ έναντι των 237,5 εκατ. ευρώ το 2010, και πωλήσεις 8,602 δισ. ευρώ από τις 6,184 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
 

 

Η Motor Oil ανακοινώνει τα αποτελέσματα στις 19 Μαρτίου.