Στα 6 ευρώ από την προηγούμενη των 7 ευρώ μειώνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΔΕΗ η Πειραιώς Χρηματιστηριακή, ενώ διατηρεί τη σύσταση neutral.

Ακόμη, αναθεωρεί τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2012 στα 0,25 από τα 0,98 ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις για τα περιθώρια είναι ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, εξαιτίας των αυξημένων προβλέψεων, και των αυξημένων input costs.


Σημειώνει ότι παρά τα πολύ χαμηλά επίπεδα της τιμής της μετοχής, ιδιαίτερα σε σύγκριση με το book value της μετοχής, «βλέπουμε αρνητικές ταμειακές ροές στα επόμενα τρία χρόνια», ενώ η εκκρεμότητα της πώλησης των assets και της χρηματοδότησης των νέων επενδύσεων, παραμένει.

«Θα θέλαμε ένα καλύτερο προφίλ ανταπόδοσης ρίσκου για να γίνουμε bullish για την μετοχή», επισημαίνει τέλος η Πειραιώς Securities.


Πηγή: capital.gr