Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης αποδυναμώθηκε τον Μάρτιο, σύμφωνα με την αρχική μέτρηση του Πανεπιστημίου του Michigan. Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος υποχώρησε στο 74,3 από 75,3 στην προηγούμενη μέτρηση. Οι αναλυτές περίμεναν περαιτέρω βελτίωση του δείκτη στο 76.