Σε βελτίωση των αξιολογήσεων των τίτλων που έχουν καταθέσει ως εγγυήσεις οι ελληνικές τράπεζες για την άντληση ρευστότητας, προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διοχετεύοντας έτσι πρόσθετη ρευστότητα 15- 20 δισ. ευρώ στην ελληνική αγορά.

Η κίνηση αυτή είναι μεγάλη «ανάσα» για την αγορά  η οποία βρίσκεται σε «ασφυξία» και οι τράπεζες μετά το PSI βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση.


Σημειώνεται ότι κάθε φορά που η Ελλάδα υποβαθμιζόταν η ΕΚΤ μείωνε ανάλογα τις αξίες των ενεχύρων αποσύροντας μέρος της  ρευστότητας  που είχε χορηγήσει στις τράπεζες.


Μετά τις αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας λόγω PSΙ,  η ΕΚΤ αναβάθμισε με τη σειρά της τα ενέχυρα των τραπεζών, ρίχνοντας έτσι «ζεστό χρήμα» στην αγορά.