Η ρωσική Sitronics ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει την πώληση του 3% της Intracom Telecom.

 Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Sitronics έχει ήδη υπογράψει εμπιστευτική συμφωνία για τη μεταβίβαση του ποσοστού στην εταιρεία Rydra  Trading Company.

Η συμφωνία είναι προκαταρκτική και σε περίπτωση που προχωρήσει, το ποσοστό της Sitronics στην Intracom Telecom, τη θυγατρική του ομίλου Intracom Holdinds, θα μειωθεί από 51% σε 48%.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως η Sitronics προχωρά σε αυτή τη κίνηση αφενός με στόχο τη μείωση του χρέους της και αφετέρου για να μην ενοποιεί τα αποτελέσματα της Intracom Telecom.