Παραιτήθηκε ο Νικόλαος Δάνδολος από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Λάμψα, ο οποίος όμως παραμένει απλό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
 

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, παραιτήθηκε ο Φίλιππος Σπυρόπουλος από μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

 

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε νέο μέλος του τον Αναστάσιο Χωμενίδη στη θέση του παραιτηθέντος μέλους Φίλιππου Σπυρόπουλου και του αναθέτει τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου.