Ζημίες προ φόρων 37,1 εκατ. ευρώ και μείωση εσόδων (από τα 201,1 στα 125,8 εκατ. ευρώ) παρουσίασε το 2011 ο Δημοσιογραφικός Όμιλος Λαμπράκη (ΔΟΛ) σε επίπεδο Ομίλου.

 

 

Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά (θετικά σε επίπεδο εισηγμένης εταιρείας), όπως και οι λειτουργικές ταμιακές ροές της χρήσης. 

 

 

Η εταιρεία έχει εκδηλώσει την πρόθεση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ενώ επίσης θα προτίθεται να συνεχίσει μέσα στο 2012 την πολιτική περικοπής δαπανών και αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου «για το πρώτο εξάμηνο του 2012, εκτιμάται ότι θα ενταθούν οι πτωτικές τάσεις που επικρατούν στην εκδοτική αγορά, δεδομένης της αναμενόμενης μείωσης των εισοδημάτων. Η συνολική αγορά της διαφήμισης εκτιμάται ότι θα κινηθεί επίσης με πτωτικούς ρυθμούς. 
Ο ανταγωνισμός προβλέπεται ότι θα παραμείνει οξύς μεταξύ των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης και θα ενταθεί από την ενισχυμένη παρουσία και την επέκταση της χρήσης των ψηφιακών μέσων, με κυριότερο το διαδίκτυο». 
Με πληροφορίες από euro2day.gr