Το ποσό του 1,6 δισ. ευρώ αναζητεί, την επόμενη εβδομάδα, το υπουργείο Οικονομικών, μέσω της δημοπρασίας των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, που είναι και η πρώτη δημοπρασία μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των ομολόγων στο πλαίσιο του PSI.

Το ποσό της δημοπρασίας ορίστηκε σε 1 δισ. ευρώ και, με την αποδοχή των μη ανταγωνιστικών προσφορών (60% επί του αρχικού ποσού), μπορεί να διαμορφωθεί μέχρι 1,6 δισ. ευρώ. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) των τρίμηνων εντόκων θα είναι θα είναι η Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 (Τ+3) και λήξεως η 22 Ιουνίου 2012.

Με το ποσό που θα αντληθεί, θα αποπληρωθούν τα τρίμηνα έντοκα που εκδόθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο και λήγουν εντός των ημερών. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην έκθεση της Κομισιόν αναφέρεται ότι η Ελλάδα θα πρέπει να περιορίσει την εξάρτησή της από τα έντοκα γραμμάτια, μειώνοντας τον όγκο των νέων εκδόσεων, αλλά απαιτείται η εξασφάλιση κεφαλαίων, μέσω της δανειακής σύμβασης, για την αποπληρωμή μέρους των τίτλων.

Επίσης, η έκθεση της Κομισιόν παρατηρεί ότι στις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου συμμετέχουν μόνο οι ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αναζητούνται τολμηροί ιδιώτες

Τα τρίμηνα έντοκα γραμμάτια θα είναι διαθέσιμα και στους ιδιώτες επενδυτές για ποσά μέχρι 15.000 ευρώ έκαστος, αλλά το ζήτημα είναι πλέον η ανταπόκριση των αποταμιευτών, μετά το ισχυρό σοκ που υπέστησαν τα φυσικά πρόσωπα - κάτοχοι κρατικών ομολόγων, καθώς έχασαν σχεδόν το 78% του ποσού που επένδυσαν.

Οι ομολογιούχοι φυσικά πρόσωπα, για κάθε τίτλο που είχαν, έλαβαν την περασμένη Δευτέρα νέους τίτλους:

* Ετήσιας και διετούς διάρκειας ονομαστικής αξίας ίσης με το 15% των αρχικών ομολόγων.

* Πολυετούς διάρκειας από 11 έως 30 ετών, ονομαστικής αξίας ίσης με το 31,5% της αρχικής αξίας των τίτλων που είχαν.

Πέρα όμως από το «κούρεμα», οι μικροεπενδυτές διαπίστωσαν την επόμενη μέρα του PSI ότι τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα που έλαβαν, αν τα ρευστοποιήσουν τώρα, θα λάβουν από 97% έως 99,97% της ονομαστικής τους τιμής, ενώ η τρέχουσα αξία των μακροπρόθεσμων ομολόγων κινείται από 22,5% έως 35% της νέας ονομαστικής αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι απώλειες φτάνουν στο 78% για όλους όσοι απέκτησαν τα ομόλογα από την πρωτογενή αγορά σε τιμή κοντά στο 100. Το γεγονός επίσης ότι αρχικά ο υπουργός Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλος, είχε αρχικά διαβεβαιώσει ότι οι συγκεκριμένοι ιδιώτες θα αποζημιωθούν, για τις απώλειες του PSI, τελικά o κ. Βενιζέλος δεσμεύτηκε στο Eurogroup ότι δεν θα δοθεί κανένα αντισταθμιστικό.

Επλήγη έτσι καίρια η αξιοπιστία των ελληνικών ομολόγων απέναντι στους Ελληνες αποταμιευτές, οι οποίοι δύσκολα θα προσεγγίσουν ξανά κρατικό ομόλογο.

Σε ό,τι αφορά τα έντοκα, αυτά εξαιρέθηκαν από το PSI, αλλά η καχυποψία, που έχει δημιουργηθεί, θα αποτρέψει αρκετούς από την απόκτηση έστω και βραχυπρόθεσμων τίτλων.

Για τους «τολμηρούς», τα τρίμηνα έντοκα θα έχουν αφορολόγητη απόδοση υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους και θα αποκτηθούν:

* Μέσω δημόσιας εγγραφής Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 έως και Τετάρτη 21 Μαρτίου, σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν, μέσω αυτής της διαδικασίας, θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

* Μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες.

 
 Πηγή: Ναυτεμπορική