Μείωση κατά 1,5% στα 828 μάρκα (423 ευρώ/ 553 δολάρια) κατέγραψε τον Ιανουάριο ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Βοσνία, μετά από άνοδο 0,5% το Δεκέμβριο του 2011. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας  σε ετήσια βάση, ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός τον Ιανουάριο, ήταν 0,2% χαμηλότερος σε πραγματικούς όρους.