Στην έκδοση βραχυπρόθεσμου εταιρικού ομολόγου αξίας 50 εκατ. δηναρίων (596.300 δολάρια / 450.800 ευρώ) προχώρησε ο σερβικός όμιλος καουτσούκ και χημικών ουσιών Tigar.    
Η έκδοση αποτελείται από 5.000 ομόλογα ονομαστικής αξίας 10.000 δηναρίων το καθένα και ισούται με την τιμή πώλησής τους. Το μηνιαίο επιτόκιο είναι 2,0%.