Σοβαρή μείωση της απασχόλησης στο εμπόριο, μικρότερη όμως από το σύνολο της οικονομίας δείχνει η ανάλυση του ΙΝΕΜΥ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
Όπως τονίζεται στην έρευνα, η εικόνα στο εμπόριο παρακολουθεί το βηματισμό της ελληνικής οικονομίας όπου μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας κατά 11,16% το 2011, με σχετικά καλύτερες αποκλίσεις και συγκεκριμένα με μείωση 9%.

Ειδικότερα, η απασχόληση στο εμπόριο έφτασε το Δ΄ Τρίμηνο του 2011 στους 723.400 απασχολούμενους αγγίζοντας την απασχόληση του 2002. Ωστόσο, παρά τη σοβαρή μείωση, το εμπόριο αναδεικνύεται και πάλι ως ο μεγαλύτερος εργοδότης της Ελληνικής Οικονομίας, με ενισχυμένα μάλιστα ποσοστά, αφού η απασχόληση σε αυτό αντιπροσωπεύει πλέον το 18,4% της συνολικής απασχόλησης.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο μεταξύ του Γ΄ και του Δ' τρίμηνου του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε σε απόλυτα αριθμό κατά 21.400. Ενώ σε όλο το 2011 το εμπόριο έχασε συνολικά 77.700 θέσεις εργασίας.

Ο ρυθμός μείωσης των εργοδοτών στο τελευταία τρίμηνο μειώθηκε κατά 4.500 ενώ το προηγούμενο τρίμηνο η μείωση ήταν 7.800. Οι μισθωτοί εμφανίζουν το μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης αφού αγγίζουν τους 21.800.

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΣΕΕ η μόνη κατηγορία που διαφοροποιείται είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι παρουσιάζουν οριακή αύξηση. Το τελευταίο αυτό στοιχείο θα μπορούσε να ερμηνευτεί σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη μείωση της μισθωτής απασχόλησης δηλαδή, ως αλλαγή στην εσωτερική διάρθρωση της απασχόλησης. Με άλλα λόγια είναι προφανές ότι πολλοί εργοδότες μετατρέπονται σε αυτοαπασχολούμενους από τη μείωση του προσωπικού.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι  «όσο  το κλίμα αβεβαιότητας συνεχίζεται στην αγορά, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι εργοδότες δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις, ούτε να δεσμευτούν σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, όσο και να μειωθεί ο βασικός μισθός. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανακατανομή και μεταφορά κοινοτικών πόρων προς όφελος της απασχόλησης, πρέπει να γίνουν με πιο ευέλικτες διαδικασίες, ώστε να εξαντληθεί η απορροφητικότητα των προγραμμάτων άμεσα και να καταπολεμηθεί η ανεργία. Σε μια περίοδο όπως αυτή, είναι απαραίτητο να προστατευτεί το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, να παραμείνει ενεργό και να ισχυροποιηθούν από τους κοινωνικούς εταίρους οι μηχανισμοί των κλαδικών συμβάσεων, ώστε να μην γκρεμιστούν σε επίπεδα Βαλκανίων οι αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα».