Προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό απευθύνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την εταιρία Neon Energy ΑΕ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ε.Κ., η εν λόγω εταιρεία δεν έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό επενδυτικά μερίδια για υλοποίηση Φωτοβολταϊκών πάρκων, και ως εκ τούτου η παραπάνω διάθεση δεν είναι νόμιμη.


 

Επιπλέον, η Ε.Κ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αστικός πιστωτικός συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ν. Λακωνίας – Λακωνική Πίστη ΣΥΝΠΕ» δεν έχει λάβει άδεια από την Ε.Κ. προκειμένου να διαθέτει στο επενδυτικό κοινό συνεταιριστικά μερίδια στο πλαίσιο συμμετοχής αυτού στο επενδυτικό του πρόγραμμα και ως εκ τούτου η παραπάνω διάθεση δεν είναι νόμιμη.