Οι τράπεζες, εξαιτίας των πιέσεων από την ευρύτερη οικονομία και των νέων κανονισμών που επιδεινώνουν την εικόνα των ισολογισμών τους, επικεντρώνονται στο «νοικοκύρεμα», σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young.

 

 

Οι τράπεζες προβλέπουν αύξηση των πτωχεύσεων σε όλους τους βασικούς τομείς της Ευρώπης, ενώ ο δανεισμός προς όλους τους βασικούς κλάδους της οικονομίας μειώνεται, όπως αναφέρει η έρευνα με τίτλο «European Banking Barometer».

 

 

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένουν αύξηση των περιπτώσεων αδυναμίας πληρωμής (χρεωκοπίας) σε όλο το φάσμα της οικονομίας, ενώ υιοθετούν αυστηρότερες πιστωτικές πολιτικές σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και κυρίως αυτών όπου περιορίζονται τα δάνεια, όπως το real estate, τις κατασκευές, τις υπηρεσίες, τις μεταφορές και τις υποδομές.

 

 

Επιπρόσθετα, το 44% των τραπεζών στην Ευρώπη περιμένουν ότι η Βασιλεία ΙΙΙ θα περιορίσει το δανεισμό προς την πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα να μειωθεί και η κερδοφορία τους.

 

 

Τέλος, η πίεση για συγχωνεύσεις θα αυξηθεί. Πάνω από τις μισές τράπεζες βλέπουν ότι η πίεση προς την κατεύθυνση των συγχωνεύσεων θα αυξηθεί κατά το επόμενο εξάμηνο, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο όπου το ποσοστό είναι 24%.

 

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών της Ernst & Young στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δήλωσε: «Την ώρα που οι ελληνικές και οι κυπριακές τράπεζες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις και εργάζονται συστηματικά, εν μέσω του τέταρτου κατά σειρά για την Ελλάδα έτους ύφεσης, για την οριστικοποίηση των πλάνων επανακεφαλαιοποίησής τους, παρατηρούμε ότι και σε Ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο οι τράπεζες παραμένουν ιδιαίτερα προβληματισμένες έως και απαισιόδοξες για τις προοπτικές ανάπτυξης το 2012. Το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον όσο και το αυξανόμενο επερχόμενο εποπτικό πλαίσιο, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με εκτιμήσεις των τραπεζών να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση ιδίων κεφαλαίων του κλάδου, δημιουργούν ένα αρνητικό μείγμα».