Η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση του 2011, σήμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση. 

Υπενθυμίζεται, ότι σήμερα, Δευτέρα 19 Μαρτίου, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του 2011, ενώ την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.