Για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης θα διατεθούν τα 7,5 εκατ. ευρώ της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που έχει ανακοινώσει ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη.
Σε συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων και έκδοση νέων κοινών μετοχών με καταβολή μετρητών.

Όπως αναφέρεται η ακραία εικόνα της αγοράς που χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή κάμψη της ζήτησης εκδοτικών προϊόντων και ένταση των ταμειακών δυσχερειών στον κλάδο σε συνδυασμό με τον μεγάλο περιορισμό των τραπεζικών πιστώσεων καθιστούν απαραίτητη την ενίσχυση της ταμειακής θέσης της εταιρείας με κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Παράλληλα η διοίκηση του ομίλου αναφέρθηκε στις ενέργειες που υλοποιεί προκειμένου να βγει από την κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος εφαρμόζει ένα συνολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, μέσω της συγχώνευσης λειτουργικών τμημάτων και εταιρειών (συγχώνευση Μιχαλακοπούλου ΑΕ με τη μητρική ΔΟΛ ΑΕ) καθώς και της πώλησης ή διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων (αθλητική εφημερίδα Εξέδρα των Σπορ, πρακτορείο ταξιδίων Eurostar AE, εταιρεία ψηφιακών λιανικών πωλήσεων Digital Shopping ΑΕ, εκδοτικός οίκος Ελληνικά Γράμματα ΑΕ). Παράλληλα λαμβάνει μέτρα για τη δραστική περικοπή του λειτουργικού κόστους και την προσαρμογή των εκδοτικών και διοικητικών δαπανών στις νέες συνθήκες της αγοράς.

«Κύριοι στόχοι της Διοικήσεως του Ομίλου ΔΟΛ είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο περιορισμός και εν τέλει η αναστροφή των ζημιών και η εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων ώστε να αντιμετωπισθεί η παρούσα δυσμενής οικονομική συγκυρία» καταλήγει η ανακοίνωση του ομίλου.