Η Citigroup ανακοίνωσε ότι πούλησε το σύνολο του μεριδίου 2,71% που κατέχει στη Shanghai Pudong Development Bank, κίνηση που θα της αποφέρει κέρδος μετά φόρων περί τα 349 εκατ. δολάρια. 

 

 

Η κίνηση ακολουθεί την πρόσφατη έξοδο της Citigroup από ινδική τράπεζα, όπου πούλησε τις μετοχές τις οποίες είχε αγοράσει το 2005 έναντι 1,9 δισ. δολ. και καταδεικνύει την ανάγκη της τράπεζας να αυξήσει τις παρακαταθήκες κεφαλαίων ώστε να εναρμονιστεί με τις διεθνείς τραπεζικές ρυθμίσεις.