Δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων από τις 15:30 της ερχόμενης Παρασκευής (23/3/2012) έως και τις 17:00 της Κυριακής (25/3/2012).
Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Oικονομικών, ενημερώνοντας τους φορολογούμενους για προβλήματα που πιθανόν να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ θα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναβάθμισής τους.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, στην προσπάθεια αναβάθμισης της επιχειρησιακής ικανότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει, αντικαθιστά το σύνολο των κεντρικών υποδομών της με νέα σύγχρονα συστήματα, στο πλαίσιο του έργου «Data Center» που υλοποιεί.
Η εγκατάσταση των νέων υποδομών θα διαρκέσει περίπου 4 μήνες και η μετάπτωση της υφιστάμενης επιχειρησιακής λειτουργίας θα γίνει σταδιακά.Όπως διευκρινίζεται, κατά τη διαδικασία αυτή, όταν θα υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας, θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε αυτή να μη γίνεται σε ώρες αιχμής και να υπάρχει έγκαιρη ειδοποίηση.