Η τουρκική θυγατρική της ΜΕΤΚΑ, Power Pjojects Sanayi İnşaat Ticaret Limited Şirketi (Power Projects Limited), σε κοινοπραξία με την General Electric, υπέγραψε σύμβαση για ενεργειακό έργο στην Αλγερία, σύμφωνα με ανακοίνωση.

 

 

Στο πλαίσιο της επέκτασης της διεθνούς δραστηριότητάς της, η Αλγερία αποτελεί την 7η χώρα στην οποία η ΜΕΤΚΑ υλοποιεί έργα μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου έργου είναι τα ακόλουθα: 1. Περιγραφή Έργου

Το έργο της Μέτκα περιλαμβάνει τη σχεδίαση, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξι κινητών συστοιχιών βοηθητικών συστημάτων (Balance of Plant), που θα εγκατασταθούν σε τρείς τοποθεσίες στην Αλγερία.


 

2. Αξία Έργου 

Η συνολική αξία του συμβολαίου για την Power Projects Limited είναι US$43,950,000 και Αλγερινά Δηνάρια 10,950,000. 
3. Χρονοδιάγραμμα του Έργου 

Το έργο θα υλοποιηθεί με ταχείς διαδικασίες (fast track) και προγραμματίζεται να παραδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012.