Πτώση κατά 9,3% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της κροατικής εταιρείας κατασκευής μετασχηματιστών Koncar- D& S και κατήλθαν στα 33,7 εκατ. κούνα (5,8 εκατ. δολάρια / 4,5 εκατ. ευρώ) το 2011.

Η εταιρεία ανέφερε στο Χρηματιστήριο ότι σχεδιάζει να καταβάλει μέρισμα 52,66 κούνα ανά μετοχή για το 2011.