Άνω των εκτιμήσεων διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαχείρισης του αεροδρομίου της Λουμπλιάνα στη Σλοβενία. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23% και ανήλθαν σε 5,25 εκατ. ευρώ (6,9 εκατ. δολάρια) το 2011, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις κατά 3,4%.

Τα λειτουργικά έσοδα παρέμειναν σταθερά στα 34 εκατ. ευρώ, κατά 5,6% αυξημένα από το προβλεπόμενο, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,7% και ανήλθαν σε 26,4 εκατ. ευρώ.