Σε περικοπές προσωπικού στον Οικονομικό Οργανισμό προχώρησε η ρουμανική κυβέρνηση. Στο εξής κάθε εφοριακός στη Ρουμανία επιβλέπει περίπου 300 φορολογούμενους. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Οργανισμός διαθέτει σήμερα 27.000 υπαλλήλους, ενώ το 2010 διέθετε 29.400 και 31.200 το 2008. Επιβλέπει σήμερα 7,95 εκατ. φορολογούμενους πολίτες.