Πτώση κατά 13,8% κατέγραψαν οι πωλήσεις της Space Hellas το 2011 και κατήλθαν στα 43,2 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ το 2010. Ωστόσο η κάμψη των πωλήσεων δεν επηρέασε τα μικτά κέρδη τα οποία αυξήθηκαν κατά 4% στα 13 εκατ. ευρώ από 12,8 εκατ. ευρώ, αλλά και τα λειτουργικά κέρδη EBITDA τα οποία ανήλθαν στα 3,8 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ το 2010 αυξημένα κατά 25%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 80% και ανήλθαν στα 228.000 ευρώ από 127.000 ευρώ το 201.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της Space Hellas, «αξιοσημείωτη είναι η δημιουργία σημαντικών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 6,1 εκ. οι οποίες διοχετεύτηκαν κατά κύριο λόγο στη μείωση του δανεισμού μειώνοντας τα βραχυπρόθεσμα δάνεια κατά 21% από € 22,7 εκ. το 2010 σε € 17,9 εκ. το 2011, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για την ανάπτυξη του ομίλου το 2012».

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση εκτιμά ότι το 2012 θα διατηρήσει την ισχυρή θέση της στην αγορά και θα ενισχύσει τα οικονομικά της μεγέθη.