Παράταση μέχρι τις 30 Μαρτίου 2012 έλαβε η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τη απόκτηση της ΔΕΠΑ και της θυγατρικής ΔΕΣΦΑ. Σύμφωνα με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα εν δυνάμει Ενδιαφερομένων για παράταση της προθεσμίας υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπό τους όρους που αναφέρονται στην Πρόσκληση, από τις 17:00μμ (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) στις 22 Μαρτίου 2012 στις 17:00μμ (ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) την 30 Μαρτίου 2012. Όλοι οι λοιποί όροι της Πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν.