Την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ανακοίνωσε σήμερα το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων.
Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Στην  α΄ φάση περιλαμβάνονται οι υποψηφιότητες και όπως ορίζεται οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέχρι τις 22 Μαΐου. Μετά την παραλαβή των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, το Ταμείο θα επιλέξει τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια και στη συνέχεια θα λάβει τις δεσμευτικές προσφορές, ώστε να αποφασίσει ποια πρόταση θα κρίνει ότι είναι η καλύτερη για την αξιοποίηση του ακινήτου.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό των μετοχών που θα διατεθεί προς πώληση θα κυμαίνεται μεταξύ του 66,7% έως και του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Το ακριβές ποσοστό, καθώς και το είδος των δικαιωμάτων μειοψηφίας του Ταμείου θα καθορισθούν στη δεύτερη φάση.

Το ακίνητο έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε μεγάλης κλίμακας ολοκληρωμένο έργο με
μονάδες τουρισμού, αναψυχής και κατοικίας γύρω από το ήδη υπάρχον γήπεδο γκολφ 18
οπών.

Το ακίνητο βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού και αποτελείται από το οικόπεδο «Γκολφ Αφάντου» έκτασης περίπου 1.527.000 τμ και το οικόπεδο «Νότιο Αφάντου» έκτασης περίπου 331.000 τμ (που χωρίζεται σε δύο ξεχωριστά οικόπεδα, 298.000 και 33.000 τμ αντίστοιχα), καθώς και τον παρακείμενο στο ακίνητο αιγιαλό και παραλία.

Τμήμα του οικοπέδου Γκολφ Αφάντου (έκτασης περίπου 450.000 τμ) καλύπτεται από γήπεδο γκολφ 18 οπών, το οποίο λειτουργεί από το 1973.

Το ακίνητο ανήκει σήμερα κατά πλήρη κυριότητα στον ΕΟΤ, όσον αφορά το οικόπεδο «Γκολφ Αφάντου» και στο Ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά το οικόπεδο «Νότιο Άφαντου», ενώ η αποκλειστική διαχείριση και εκμετάλλευσή του διενεργείται σήμερα από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).