Επτά ταμεία τα οποία χορηγούν το εφάπαξ σε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους, καλούνται εντός της ημέρας να αποστείλουν έναν…κουβά πληροφορίες στην Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η γραμματεία με τη σειρά της σε συνεργασία με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, θα ελέγξει σε ποιες περιπτώσεις οι παροχές προς τους ασφαλισμένους δεν συμβαδίζουν με το ποσό των παροχών που έχουν καταβάλλει οι ασφαλισμένοι. Τι θα γίνει στη συνέχεια;

Νέο κούρεμα του εφάπαξ, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών προς τα συγκεκριμένα ταμεία ή και τα δύο. Αυτό επιβάλλει το μνημόνιο, αυτό θα γίνει. Με το έγγραφο που εστάλη από την γενική γραμματεία κοινωνικών ασφαλίσεων στα επτά ταμεία ζητούνται πλήρη στοιχεία για όλους τους ασφαλισμένους. Δηλαδή ζητούνται οι εισφορές που έχουν καταβληθεί και τα ποσά του εφάπαξ που αναλογούν.

 Ποια είναι τα επτά ταμεία που έγιναν αποδέκτες της επιστολής;

* Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)
* Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)
* Ενιαίο Ταμείο Προσωπικού Εργαζομένων στα ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
* Ταμείο Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ)
* Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)
* Ταμείο Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)
* ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (για κλάδους εργαζομένων που έχουν ενταχθεί και δικαιούνται εφάπαξ)


Τα στοιχεία που θα πρέπει να καταθέσουν τα επτά ταμεία θα αποσταλούν στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή προκειμένου να ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις σχετικά με το πώς θα γίνει η αντιστοίχιση εισφορών και εφάπαξ.

Ποια στοιχεία ζητώνται;


1. Η μέση προϋπηρεσία
2. Ο μέσος τελευταίος μισθός εξόδου από την ασφάλιση που λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς για το εφάπαξ βοήθημα
3. Ο μέσος όρος αποδοχών που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό εφάπαξ βοηθήματος.
4. Το μέσο ποσό εφάπαξ βοηθήματος
5. Η μέση ηλικία κατά την έξοδο
6. Το συνολικό ποσοστό εισφορών για λήψη εφάπαξ βοηθήματος για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους, όπως αυτό ίσχυε κατά τα τελευταία 40 έτη
7. Το πλήθος ατόμων ανά κατηγορία (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) που εισέπραξαν εφάπαξ βοήθημα
8. Ο αριθμός μηνών καταβολής εισφορών μέσα στο έτος, όπως ίσχυαν κατά τα τελευταία 40 έτη

Θα συμψηφίζουν το εφάπαξ με τα χρέη των δημοσίων υπαλλήλων στις τράπεζες
 
Μετά το σάλο που έχει προκληθεί από το πρωί λόγω του εγγράφου που έχει αποστείλει η γενική γραμματεία κοινωνικών ασφαλίσεων στα επτά ταμεία που χορηγούν το εφάπαξ, ο υπουργός Εργασίας έστειλε γραπτή ανακοίνωση.

Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης του εφάπαξ, προαναγγέλλει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και δηλώνει ότι είναι σε επαφές με τον πρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Β. Ράπανο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία συμψηφισμού του εφάπαξ με τα χρέη που έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο Ταμείο Παρακαταθηκών και τις τράπεζες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργού Εργασίας έχει ως εξής:
Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που αφορούν στο εφάπαξ βοήθημα, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γιώργος Κουτρουμάνης απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση για μείωση του εφάπαξ και σε κανένα ταμείο. Τα ασφαλιστικά ταμεία είναι υποχρεωμένα να ολοκληρώσουν τις μελέτες και αυτή την έννοια έχει και το τελευταίο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία.

Ο κ. Κουτρουμάνης επεσήμανε ότι υπάρχει δυνατότητα επιλογών, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά μείωση και εξετάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου έχει ζητηθεί από τους Φορείς των ασφαλισμένων, η αύξηση της εισφοράς προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ελλέιμματα.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει επαφές τις τελευταίες ημέρες με το Ταμείο Παρακαταθηκών και τις Τράπεζες (σήμερα είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Βασίλη Ράπανο) και εξετάζεται το θέμα συμψηφισμού του εφάπαξ βοηθήματος με τις οφειλές στις τράπεζες.

Το μέτρο αυτό που θα είναι προαιρετικό για τον δανειολήπτη – δικαιούχο εφάπαξ, θα βοηθήσει σημαντικά στην εξασφάλιση μεγαλύτερης ρευστότητας για τα ταμεία και επομένως ταχύτερης εξυπηρέτησης για τη λήψη εφάπαξ βοηθημάτων από τους δικαιούχους.Αρίστος Οικονομίδης