Ποσό 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο μέσω της δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, όπως μετέδωσε το Reuters.

Το επιτόκιο ανήλθε στο 4,25%, έναντι 4,61% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 2,69.