Μείωση κατά 45,9% στα 1,5 δισ. ευρώ εμφάνισε τον Ιανουάριο 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 894 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και για αγορές πλοίων, κατά 539 και 137 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αλλά και λόγω του περιορισμού του ελλείμματος του ισοζυγίου των λοιπών αγαθών κατά 218 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε κυρίως λόγω της ανόδου των εισπράξεων από εξαγωγές κατά 215 εκατ. ευρώ ή 23,6%, ενώ η δαπάνη για αντίστοιχες εισαγωγές παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη (-0,1%).


Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 218 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών, αλλά και επειδή το ισοζύγιο των «λοιπών» υπηρεσιών παρουσίασε μικρό πλεόνασμα, έναντι ελλειμμάτων τον Ιανουάριο τόσο του 2011 όσο και του 2010. Επίσης, το έλλειμμα του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών ήταν κατά 28 εκατ. ευρώ μικρότερο από ό,τι τον Ιανουάριο του 2011.


Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 44 εκατ. ευρώ, επειδή μειώθηκαν οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα μεγαλύτερο από εκείνο του Ιανουαρίου του 2011 κατά 109 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας άνοδο των καθαρών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 98 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, οι λοιποί τομείς (κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) εμφάνισαν χαμηλότερες καθαρές πληρωμές από ό,τι τον Ιανουάριο του 2011.


Ισοζύγιο Κεφαλαιακών ΜεταβιβάσεωνΤον Ιανουάριο του 2012 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 24,4 εκατ. ευρώ, διπλάσιο εκείνου του Ιανουαρίου του 2011, αντανακλώντας αποκλειστικά αύξηση των καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών των λοιπών εκτός γενικής κυβέρνησης τομέων. Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 765 εκατ. ευρώ, κατά 97 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του Ιανουαρίου του 2011.


Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαιακών ΜεταβιβάσεωνΤο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε έλλειμμα ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2012, έναντι 2,8 δισεκ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011 (μείωση κατά 45,2%).


Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών ΣυναλλαγώνΟι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εκροή 116 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην καταγραφή αρνητικών επανεπενδυθέντων κερδών, δηλαδή ζημιών αντί κερδών στους ισολογισμούς των εταιριών που έχουν πραγματοποιήσει άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα. Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν καθαρή εκροή 47 εκατ. ευρώ έναντι καθαρής εκροής 49 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2011.
Στο τέλος Ιανουαρίου 2012 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 5,3 δισεκ. ευρώ.