Την είσοδο της εταιρείας στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενέκρινε σήμερα η Γενική Συνέλευση της Ικτίνος.


 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 5 μέτοχοι, κάτοχοι 20.095.347 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70,31% του μετοχικού κεφαλαίου. 
Η απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού της εταιρίας» του Καταστατικού της εταιρείας, λήφθηκε ομόφωνα και παμψηφεί.