Την αντικατάσταση του Χρήστου Αντωνιάδη ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους που παραιτήθηκε λόγω φόρτου εργασίας από τον Νικόλαο Κούλη ανακοίνωσε σήμερα η MLS Πληροφορική Α.Ε., ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

1. Ιωάννης Καματάκης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό) 

2. Παρασκευή Ζαχαριάδου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό) 

3. Παναγιώτης Χριστοδουλίδης ΜΕΛΟΣ (Εκτελεστικό) 

4. Παντελής Ατάρογλου ΜΕΛΟΣ (Εκτελεστικό) 

5. Δημήτριος Κωνσταντούλας ΜΕΛΟΣ (Μη Εκτελεστικό) 

6. Στέργιος Τριανταφυλλίδης ΜΕΛΟΣ (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό) 

7. Νικόλαος Κούλης ΜΕΛΟΣ (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό) 
Ο Νικόλαος Κούλης είναι προσωρινό, μέχρι την έγκρισή του από την προσεχή Γενική Συνέλευση, ανεξάρτητο μέλος. 
Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε τον Δημήτριο Κωνσταντούλα ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Χρήστου Αντωνιάδη από την ως άνω επιτροπή.